Amplificare: funcție, sarcini, rol și boli

Amplificarea înseamnă multiplicarea segmentelor de acid dezoxiribonucleic (ADN). Acestea pot fi molecule, gene individuale sau chiar părți mai mari ale genomului. Amplificarea are loc ca o duplicare naturală a secvențelor de ADN ca purtător de informații ereditare. Astfel, este una dintre cele mai importante categorii din teoria eredității (genetică). Ce … Află mai multe