Tricomonade: Teste diagnostice

Obligatoriu diagnosticarea dispozitivelor medicale.