Activitate intrinsecă: funcție, sarcini, rol și boli

Când se leagă de un receptor, liganzii și medicamentele au un efect asupra celulei țintă. Activitatea intrinsecă este forța acestui efect. Antagoniștii au activitate intrinsecă zero și sunt destinate numai pentru a preveni legarea altor liganzi de receptorul în cauză. Ce este activitatea intrinsecă? Când se leagă de un receptor, liganzi și medicamente ... Află mai multe