Tiamina (Vitamina B1): Funcții

Tiamina (vitamina B1) apare mai ales sub formă fosforilată sub formă de difosfat de tiamină (TDP) sau sub formă de pirofosfat de tiamină (TPP). Are funcții ca o co-enzimă, precum și funcții independente. Ca o co-enzimă, este necesară în mitocondriile (centrale electrice ale celulei) pentru un număr mic de procese metabolice importante în contextul metabolismul energetic. Procesele biochimice care au loc acolo necesită, pe lângă pirofosfatul de tiamină (TPP), co-enzima care conține niacină (NAD), o riboflavină-conținând coenzimă (FAD) și acid lipoic.Enzima (acceleratorul metabolic) transketolază este, de asemenea, dependentă de tiamină (vitamina B1). Acest lucru este important pentru:

  • Ciclul pentoză-fosfat - oxidarea glucoză-6- la pentoză-5-fosfat cu formarea de NAPH, care este astfel pregătit pentru reducerea substanțelor oxidante, în special în eritrocite (roșu sânge celule).
  • ATP - adenozină trifosfat - un important depozit de energie în celule.
  • ADN - desoyribonucleic acizi (purtător de informații genetice).
  • ARN - ribonucleic acizi, care transferă informația genetică a ADN - ului pentru biosinteza proteinelor (o nouă formare de proteine).
  • NADPH - o co-enzimă care conține niacină.

Tiamina trifosfat (TTP) este detectabil în celulele nervoase și musculare și joacă un rol important în transmiterea semnalelor nervoase și a acțiunilor musculare.