Mangan: simptome ale deficitului

Semne de mangan deficiență observată la animalele experimentale - includ creșterea întârziată sau încetinită, funcția sexuală sau reproductivă slabă, anomalii ale scheletului osos, afectarea glucoză toleranță și metabolizarea lipidelor afectate.

Până în prezent, nu au fost observate simptome de deficiență la om care ar putea fi atribuite în mod clar unei mangan deficienta.
Pentru Republica Federală Germania, nu există dovezi ale unei stări de aprovizionare inadecvate a mangan, adică stările de deficit de mangan nu au devenit cunoscute în populația germană. [1]

Deficitul de mangan nu este de așteptat la om din cauza apariției sale omniprezente.

Literatură

  1. Bundesinstitut für RisikobewertungVerwendung von Mineralstoffen in Lebensmitteln Toxikologische und ernährungsphysiologische AspekteA. Domke, R. Großklaus, B. Niemann, H. Przyrembel, K. Richter, E. Schmidt, A. Weißenborn, B. Wörner, R. Ziegenhagen (eds.), Cap. 16, pp. 293-299, BfR-Wissenschaft 04/2004, Berlin (2004).
  2. Biesalski, HK; Köhrle, J .; Schümann, K., cap. 33, paginile 233-234,
    În: Vitamine, oligoelemente și minerale.
    Georg Thieme Verlag; Stuttgart / New York 2002.